Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i dzień zaduszny. Podczas tych dni zastanawiamy się nad faktem przemijalności naszego życia, nad śmiercią.

Jaki jest czy raczej powinien być sens przemijania?

Już od 13 lat Hospicjum Domowe im.ks.Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy parafii św.Katarzyny przeprowadza kwestę listopadową w dniu Wszystkich Świętych na terenie naszych cmentarzy. Hasło tegorocznej kwesty brzmi :

„ POMÓŻ NAM POMAGAĆ ” .

Jest to nie tylko apel o wsparcie finansowe, chociaż jest ono niezwykle ważne, ale również prośba o wsparcie osobowe.

Kwesta będzie odbywała się przed bramami cmentarzy. Pieniądze będą zbierali w tym dniu młodzi wolontariusze mający specjalne plakietki, oznakowane i zapieczętowane puszki.

Zebrane środki przeznaczamy na zakup łóżek wielofunkcyjnych sterowanych pilotem, stolików przyłóżkowych, pneumatycznych materacy przeciwodleżynowych, koncentratorów tlenu, ssaków, środków higieny osobistej, pampersów, kroplówek, konserwacje i przeglądy używanego sprzętu, szkolenia personelu medycznego i niemedycznego.

„Gdy ktoś wypełnia nie tylko swe obowiązki zawodowe i rodzinne - a aby to robić dobrze, już trzeba wiele sił i wielkiej miłości - ale jeszcze angażuje się dla drugich, poświęcając swój cenny czas wolny w służbie człowieka i jego godności, jego serce się rozszerza.

Wolontariusze nie rozumieją pojęcia bliźniego w wąskim znaczeniu: rozpoznają oni także w "dalekim" bliźniego, którego Bóg zaakceptował i który przy naszej pomocą winien być objęty dziełem odkupienia dokonanym przez Chrystusa”.

Benedykt XVI

Bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie finansowe , uśmiech i dobre słowo dla wolontariuszy.

Organizatorzy kwesty