Projekt pn. „W ochronie życia i zdrowia - teleopieka i telemedycyna dla mieszkańców subregionu zachodniego" zakłada wsparcie mieszkańców w wieku 65 lat i starszych w zakresie ochrony ich zdrowia. Zainteresowani mogą się zgłaszać telefonicznie: Jastrzębie-Zdrój 32 307 52 22 lub Rybnik 32 42 211 11.

 

W ramach programu uczestnicy mają zapewnione badania przesiewowe w kierunku chorób neurodegeneracyjnych dla osób bez objawów takich chorób, by szybciej wyłapać ryzyko choroby Alzhaimera czy Parkinsona, zdalne poradnictwo psychologiczne. Nowy partner medyczny projektu - TELEMEDYCYNA POLSKA będzie realizować wsparcie z zakresu kardiologii i diabetologii. Stąd 125 osób otrzyma na czas projektu do domów urządzenia do zdalnego EKG, a 20 osób będzie mogło badać poziom cukru pod opieką edukatorów diabetologicznych. To wsparcie w pierwszej kolejności trafi do osób świeżo zdiagnozowanych w zakresie chorób krążenia, serca, czy cukrzycy, w tym osób do roku od wystąpienia poważnego incydentu kardiologicznego (badania wykazują, że najgroźniejszy dla życia ,,sercowców" jest pierwszy rok po zawale).

 Więcej informacji: TUTAJ