W 2007 roku nasze hospicjum przystąpiło do Ogólnopolskiej Kampanii "Pola Nadziei", której motywem przewodnim są żonkile. Są one międzynarodowym symbolem nadziei - kwiaty symbolizujące solidarność z chorymi na raka. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

Ideą programu jest pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów, kształtowanie świadomości społecznej wobec ludzi ciężko chorych i umierających, uwrażliwianie społeczeństwa na los osób terminalnie chorych, oraz edukacja - głównie młodzieży, na temat roli drugiego człowieka w opiece nad potrzebującymi. Jest to projekt stworzony przez Organizację Charytatywną Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii.

Celem akcji jest wyrażenie przez jak największą liczbę ludzi swojej solidarności i duchowego wsparcia dla tych, którzy borykają się z jedną z najgroźniejszych chorób naszych czasów - rakiem.

Tegoroczna edycja Pól Nadziei jest kolejną akcją pozyskującą fundusze i skupiającą ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los odchodzącego człowieka. Z roku na rok czynione są starania, aby do udziału w programie zaangażować coraz szersze kręgi społeczeństwa i liczne instytucje. Liczymy na liczny udział placówek oświatowych, grup parafialnych i instytucji, którym bliska jest idea pomocy drugiemu człowiekowi.

Co roku - w okolicy 4 października (Międzynarodowy Dzień Opieki Hospicyjnej), tysiące ludzi na całym świecie sadzi żonkile: przed szkołami, urzędami , w parkach i na skwerach. Żonkile zakwitną wiosną i podczas akcji "Pola Nadziei" będą przypominały nam o chorych na choroby nowotworowe.

Cebulki żonkili są symbolem akcji, są niepowtarzalnymi cegiełkami i jako takie ich nie sprzedajemy. Są głównie przekazywane tym, którzy organizują zbiórki na "Pola Nadziei". Dzięki "Polom Nadziei" idea wolontariatu i ruchu hospicyjnego znajduje oddźwięk w szerokich kręgach społeczeństwa. Na cały rok szkolny zaplanowano dla przedszkolaków i uczniów jastrzębskich szkół udział w prelekcjach, konkursach i akcjach charytatywnych. Wiosną zakwitną żonkile, wtedy uczniowie wyjdą z symboliczną cegiełką na ulice miasta i będą kwestować na rzecz jastrzębskiego hospicjum. 
 

Patronat honorowy nad kampanią "Pola Nadziei" objął
 proboszcz parafii NMP Matki Kościoła ksiądz prałat Marek Szkudło.