Tegoroczna akcja Pola Nadziei przeprowadzona została w dniu 10.04.br.

W akcji udział wzięło około 300 wolontariuszy, którymi byli uczniowie szkół naszego miasta. Zebraliśmy kwotę 18.232,19 zł. Nad całością akcji czuwały Panie Elżbieta Siwiec nauczycielka SP-19 i Lidia Trześniewska nauczycielka LO nr 3.

Chcieliśmy podziękować wszystkim ofiarodawcom i ludziom dobrej woli za wspieranie idei hospicyjnej w formie ofiary pieniężnej jak również dyrektorom placówek oświatowych i nauczycielom za zaangażowanie w szerzeniu idei opieki hospicyjnej wśród dzieci i młodzieży.

Podsumowanie przebiegu Akcji Pola Nadziei 2010/2011

Hospicjum Domowe im. ks.E.Dutkiewicza w Jastrzębiu Zdroju ul. Św. Katarzyny nr 1. Akcja przeprowadzona czwarty raz Trwa od września 2010 do 20 czerwca 2011 roku i obejmuje teren miasta i sąsiednich sołectw.

Jesienią odbyło się spotkanie organizacyjne z koordynatorami akcji z placówek oświatowych. Posadzono żonkile na nowych poletkach przy przedszkolach i szkołach oraz obok hospicjum. Zamówiono materiały promocyjne w drukarni. Rozpoczęto działalność edukacyjną społeczeństwa poprzez artykuły w lokalnej prasie,lokalnej telewizji i na platformie internetowej jasnet.

W okresie zimy opracowano regulaminy i przeprowadzono konkursy wśród uczniów:

  • Dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej konkurs literacki, napisz baśń, której mottem będą słowa ,,Miej serce i patrzaj w serce''. Wpłynęło 27 prac.
  • Dla uczniów z klas 4 -6 szkoły podstawowej, napisz opowiadanie ilustrujące myśl ,,I w cięzkiej chorobie tkwi dobro, kiedy ciało słabnie silniej czuje się dusza''. Wpłynęło 28 prac.
  • Dla uczniów klas gimnazjalnych, napisz list do przyjaciela, którego mottem będą słowa ,,Piszę do ciebie list, bo już tak dawno nie widzieliśmy się w tym naszym codziennym patrzeniu na siebie.'' Wpłynęło 21 prac.
  • Dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkurs fotograficzny ,,W poszukiwaniu nadziei''. Wpłynęło 26 prac.
  • Dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkurs multimedialny ,, W poszukiwaniu nadziei''. Wpłynęło 14 prac.

W szkołach i przedszkolach odbyło się szereg prelekcji o tematyce hospicyjnej przeprowadzanych przez wolontariuszy, pedagogów szkolnych i koordynatorów akcji Pola Nadziei.

Zestawienie finansowe akcji:

Wynik Finansowy 23 084,55 zł
Koszty realizacji 1 142,00 zł
Liczba wolontariuszy 300 osób

Żródła pozyskiwania środków:

  • kwesta przykościelna  - 18 232,19 zł
  • Żonkilowy Dzień w przedszkolu - 3 000,23 zł
  • Zbór Zielonoświatkowców i Kosciół Wolnych Chrześcijan – 1 657 zł
  • puszka na stacji benzynowej BP – 193,11 zł

Współpraca z lokalnymi mediami układa się dobrze ale można jeszcze urozmaicić formy, które przełożą się na wynik finansowy. Najlepsze kontakty są z placówkami oświatowymi. W  tym roku dużym sukcesem była pogłębiona wspólpraca z przedszkolami.

Dnia 1-2 lipca w Krakowie odbyło się ogólnopolskie podsumowanie Akcji, w którym uczestniczyli nasi wolontariusze.