Dokonano podsumowania efektów zbiórki prowadzonej rokrocznie na rzecz Hospicjum Domowego w Jastrzębiu-Zdroju w kampanii Pola Nadziei na terenie naszego miasta. W tym roku Wolontariuszami było ponad 302 uczniów oraz nauczycieli  jastrzębskich szkół . Udało im się zebrać 21 775,00 zł złotych. Kwota ta zostanie w całości przeznaczona na statutową działalność Hospicjum. W szczególności na doposażenie w najpotrzebniejszy sprzęt medyczny oraz na zakup środków pielęgnacyjnych i higieny osobistej, tak potrzebnych do opieki nad chorymi.

Żonkilowe Pola Nadziei już od sześciu lat zakwitają wiosną na jastrzębskich zieleńcach.  Pomysł założenia żonkilowych pól narodził się w Edynburgu, a od 1998 roku  został rozpropagowany w Polsce przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza w Krakowie. Ten międzynarodowy znak nadziei  to symbol  akcji, której celem jest:

- szerzenie idei hospicyjnej wśród społeczeństwa

- pozyskanie funduszy na prowadzenie opieki nad osobami w terminalnym okresie choroby nowotworowej

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby drugiego człowieka i niesienie pomocy.

Zarząd Hospicjum Domowego im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC przy parafii Św. Katarzyny w Jastrzębiu Zdroju składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób w tej akcji uczestniczyli, w szczególności:

- uczniom SP 1 i pani mgr Iwonie Pałasz

- uczniom SP 4 i pani mgr Irenie Łabuz

- uczniom SP 5 i pani mgr Agnieszce Doczekalskiej

- uczniom SP 9 i pani mgr Małgorzacie Całkiewicz

- uczniom SP 15 i pani mgr Renacie Janeckiej

- uczniom SP 17 i pani mgr Agnieszce Radomskiej

- uczniom SP 19 i pani mgr Elżbiecie Siwiec

- uczniom ZS nr 3 i panu mgr Piotrowi Jarosławskiemu

- uczniom ZS nr 4 i pani mgr  Renacie Kołodziejskiej

- uczniom ZS nr 5 i pani mgr Małgorzacie Kunaszyk

- uczniom ZS nr  8 i pani mgr Elżbiecie Roszczak

- uczniom ZS nr 11 i pani mgr Agnieszce Kaczmarskiej

- uczniom ZS nr 12 i Gimnazjum nr 3  oraz pani mgr Sylwii Piszczek

- uczniom ZSH i pani mgr Magdalenie Rutz-Brzostek

- uczniom ZSMS i pani mgr Urszuli Gowin

- uczniom Gimnazjum nr 11 i pani mgr Barbarze Cicheckiej.

Całą akcję w Jastrzębiu-Zdroju koordynowały z upoważnienia Hospicjum Elżbieta Siwiec i Lidia Trześniewska.